Zmarszczki/Wrinkles

Zmarszczki jak blizny a blizny jak zmarszczki.

Surowy, prymitywny ocios, minimalistyczne podejście do formy i anatomii. Poszanowanie zaś niedoskonałości materiału, odgrywające kluczową rolę w nadaniu ostatecznego wyrazu.
Wrinkle-like scars and scar-like wrinkles.
A raw, primitive stub, a minimalist approach to form and anatomy. Respect for the material’s imperfections plays a key role in the final expression.
Drewno lipowe, surowe.
Wysokość 97cm
Szerokość 60 cm
Głębokość 40 cm

Zapytaj o projekt